Twitter Facebook WP RSS Contact

Հայաստանի, տարածաշրջանի և աշխարհի կենդանի լրահոս

Հայաստանի, տարածաշրջանի և աշխարհի թեժ նորությունները հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն: Քաղաքականություն, մշակույթ, տնտեսություն, մարզաշխարհ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներԲարի գալուստ ArmRSS.com

Սա ինտերնետային հանգույց է, ուր ամփոփված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով ամենաթարմ լրահոսը:

Հարմարավետ լինելու համար, տարբեր աղբյուրներից ստացված նորությունները ներկայացվում են ըստ բաժինների:

Եթե ցանկանում եք ձեր կայքը տեսնել մեր բաժիններից մեկնումեկում, ապա դիմեք մեզ ազատորեն:

Հուսով եմ, որ կայքը թույլ կտա Ձեզ խնայել Ձեր ժամանակը եւ հարմարավետ պայմաններում ծանոթանալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարածաշրջանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին եւ իրադարձություններին։

 
 
 

Armenia on YouTube

Dental Implant Clinic in Yerevan, Armenia, tel +374 10 521195 www avanta am 2
TourInfo Partners.
- 22.12.2014 - 14:16 -
On The Road Armenia - CNN documentary
A documentary presented on CNN International on Saturday Dec 20 2014 On The Road Armenia History of Armenia Armenia lies in the highlands surrounding the Biblical mountains of Ararat. The...
- 22.12.2014 - 09:31 -
Our courtyard is ready for the New Year in Armenia.Yerevan,Bangladesh.B3

- 21.12.2014 - 19:36 -
Копия видео Tinting side windowo Peugeot 307 Coup Armenia Yerevan

- 20.12.2014 - 23:52 -
Armenian Currency Falls with Ruble: Yerevan residents complain of living cost rise
Armenia's central bank has blamed speculators for the dropping value of the dram, as residents of the capital Yerevan complain about the rising cost of living. The dram has lost 17% of its...
- 19.12.2014 - 23:03 -
Shrinking back window Peugeot 307 Armenia Yerevan

- 19.12.2014 - 12:53 -
 

Flickr - Հայաստան

Cascade. The steps to the future of Armenia.
Cascade. The steps to the future of Armenia.
- 21.12.2014 - 03:48 -
Jump
Jump
- 21.12.2014 - 03:48 -
Mount Ararat overlooking Lake Yerevan
Mount Ararat overlooking Lake Yerevan
- 21.12.2014 - 03:48 -
Volga
Volga
- 21.12.2014 - 03:48 -
Ararat over Norag Ghur
Ararat over Norag Ghur
- 21.12.2014 - 03:48 -
Moscow Cinema
Moscow Cinema
- 21.12.2014 - 03:48 -