Twitter Facebook WP RSS Contact

Հայաստանի, տարածաշրջանի և աշխարհի կենդանի լրահոս

Հայաստանի, տարածաշրջանի և աշխարհի թեժ նորությունները հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն: Քաղաքականություն, մշակույթ, տնտեսություն, մարզաշխարհ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներԲարի գալուստ ArmRSS.com

Սա ինտերնետային հանգույց է, ուր ամփոփված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով ամենաթարմ լրահոսը:

Հարմարավետ լինելու համար, տարբեր աղբյուրներից ստացված նորությունները ներկայացվում են ըստ բաժինների:

Եթե ցանկանում եք ձեր կայքը տեսնել մեր բաժիններից մեկնումեկում, ապա դիմեք մեզ ազատորեն:

Հուսով եմ, որ կայքը թույլ կտա Ձեզ խնայել Ձեր ժամանակը եւ հարմարավետ պայմաններում ծանոթանալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարածաշրջանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին եւ իրադարձություններին։

 
 
 

Armenia on YouTube

We're calling peace @Sound of Peace Vol. 2, Yerevan, Armenia
Italy+Lithuania+Portugal+Ukraine= PEACE.
- 30.07.2014 - 22:05 -
issues of sexual education in Armenia | Eva Gharibyan | TEDxKids@Yerevan
This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Eva's talk is about the importance of sexual education in Armenia. Eva dreams of becoming a lawyer....
- 30.07.2014 - 19:48 -
Armenia, Ancient Nation Endangered - Film by Eva Medzorian
'Armenia, Ancient Nation Endangered,' by Eva Medzorian This documentary explores the chain of events from ancient times to present day hostility on the northeastern border of the Republic...
- 30.07.2014 - 18:14 -
Top Apartments for Rent in Yerevan Armenia
http://topapartments.net/top-apartments-for-rent-in-yerevan-armenia/
- 29.07.2014 - 12:51 -
Interesting Russia Today documentary about Yerevan, Capital of Armenia
Description.
- 29.07.2014 - 06:34 -
Duduk player Liana Papyan...(Yerevan,Armenia)
Female Armenian Duduk player Liana Papyan fromYerevan, Armenia...(Video made in 2003) Official website. Официальный сайт. Պաշտոնական կայքը: https://www.facebook.com/...
- 28.07.2014 - 19:59 -
 

Flickr - Հայաստան

Yerevan Opera House
Yerevan Opera House
- 29.06.2014 - 18:16 -
Hraparak Clock
Hraparak Clock
- 29.06.2014 - 18:16 -
Lilit Mikoyan-1
Lilit Mikoyan-1
- 11.06.2014 - 13:40 -
Lilit Mikoyan-3
Lilit Mikoyan-3
- 11.06.2014 - 13:40 -
Slva-2
Slva-2
- 11.06.2014 - 13:40 -
Babelon-1
Babelon-1
- 11.06.2014 - 13:40 -