Twitter Facebook WP RSS Contact

Հայաստանի, տարածաշրջանի և աշխարհի կենդանի լրահոս

Հայաստանի, տարածաշրջանի և աշխարհի թեժ նորությունները հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն: Քաղաքականություն, մշակույթ, տնտեսություն, մարզաշխարհ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներԲարի գալուստ ArmRSS.com

Սա ինտերնետային հանգույց է, ուր ամփոփված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով ամենաթարմ լրահոսը:

Հարմարավետ լինելու համար, տարբեր աղբյուրներից ստացված նորությունները ներկայացվում են ըստ բաժինների:

Եթե ցանկանում եք ձեր կայքը տեսնել մեր բաժիններից մեկնումեկում, ապա դիմեք մեզ ազատորեն:

Հուսով եմ, որ կայքը թույլ կտա Ձեզ խնայել Ձեր ժամանակը եւ հարմարավետ պայմաններում ծանոթանալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարածաշրջանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին եւ իրադարձություններին։

 
 
 

Armenia on YouTube

Happy Birthday song best
Zaven at liberty pub Armenia/Yerevan.
- 29.08.2014 - 00:34 -
Yerevan Erebuni ԵՐԵՎԱՆ ԷՐԵԲՈՒՆԻ (Ստեփան Իլհան)
Armenia Հայաստան.
- 28.08.2014 - 17:41 -
Summer trip 2014 Georgia & Armenia - Gopro Hero 3+
Video shot 100% with Gopro Hero 3+ Music by The Bambir - That's fine with us Locations in Georgia Nakalavedzi Vardzia Mestia Georgian Military Highway Kazbegi Tbilisi Kutaisi Locations in...
- 27.08.2014 - 22:34 -
Armenchik Live in concert Armenia Yerevan New 720piphone

- 27.08.2014 - 22:19 -
The Dance of Life -Yerevan Activate Talk by Teni Matian
Teni talks about her experience as a choreographer in teaching inclusive dance to youth with/out disabilities and shares a story about a girl who overcame her fears of performing. Teni is...
- 27.08.2014 - 18:11 -
Yerevan Activate Talk by Dr. Karen Koloyan
Dr. Karen talks about the importance of policy makers to create innovative approaches to support families of children with disabilities and protect the rights of children with disabilities....
- 27.08.2014 - 17:35 -
 

Flickr - Հայաստան

1212
1212
- 17.08.2014 - 00:33 -
111
111
- 17.08.2014 - 00:33 -
41
41
- 17.08.2014 - 00:33 -
40
40
- 17.08.2014 - 00:33 -
30
30
- 17.08.2014 - 00:33 -
24
24
- 17.08.2014 - 00:33 -